San Giovanni dei Lebbrosi Palermo városában

Via Salvatore Cappello 38

Közeli hotelek

  • 4 Csillagos
  • 3 Csillagos
  • 2 Csillagos